X-PDF

Додаток. типи додатків, способи їх вираження

Поделиться статьей

НЕЗМІНЮВАНІ ІМЕННИКИ

До незмінюваних іменників належать:

o українські жіночі прізвища на приголосний та на -енк-о: Грицай, Семенюк, Сліпченко, Зубенко .

o російські прізвища на -ово,-их,-аго: Бєлово, Черних, Живого .

o загальні та власні назви іншомовного походження: кашне, фойє, журі, колібрі, меню, амплуа, Марокко .

o ініціальні абревіатури та абревіатури, в яких друга частина виступає у формі непрямого відмінка: МВС, ЮИЕСКО, заввідділу .

o складноскорочені слова, утворені поєднанням ініціальної абревіатури і постпозитивних цифр: ТУ-124, ГАЗ-6

Прикладка як особлива форма означення.

Прикладк а — різновид означення. Вона називає ознаку предмета і водночас, бувши виражена іменником, дає йому нову назву.

Прикладка, як і взагалі означення, відповідає на питання який? Якщо така прикладка вживається як самостійна назва (тобто без означуваного слова), то вона так само береться в лапки, але змінюється. Інші прикладки в лапки не беруться і звичайно узгоджуються з означуваним словом — принаймні у відмінку. Не беруться в лапки й назви автобусних та залізничних маршрутів: автобус Київ.У випадках, коли не можна встановити, яке значення ширше, а яке вужче, прикладка, як правило, пишеться через дефіс: учитель-фізик. Однак через дефіс пишуться терміни на зразок гриб-паразит, жук-короїд, льон-довгунець. Прикладка з пояснювальним сполучником як виділяється комами з обох боків лише тоді, коли вона має причинний відтінок: Кривинський, як посередник.

Іменники, що мають форму лише множини. Незмінювані іменники.

1.назви будівель,їх частин, споруд.: стіни,ворота

2.Назви предметів,засобі пересування,упряжі: сани,бігуни

3.Навзи знарядь праці і предметів домаш.вжитку:граблі,

4.Назви парних предметів парних частин тіла: очки ножиці,груди,

5.Назви муз.інструм.:цимбали,

6.назви одягу і взуття:штани

7.назви залишку речовин чи матеріалу:парфуми

8. назви сукупності предметів зі значенням збірності:гроші

9.назви ігор:шахи

10.назви дій і працесів:пустощі

Представленная информация была полезной?
ДА
58.55%
НЕТ
41.45%
Проголосовало: 982

11.власні географічні назви:Альпи

12.назви по позначенням почуттів,емоцій,станів: радощі

Додаток. типи додатків, способи їх вираження

Додаток — це другорядний член речення, що означає предмет, на який переходить або щодо якого здійснюється дія або виявляється ознака. Додатки найчастіше виражаються іменниками в непрямих відмінках як з прийменниками, так і без них і відповідають на питання непрямих відмінків. Зрідка додатки можуть виражатися займенниками, співвідносними з іменниками, кількісними числівниками, а також будь-якою частиною мови, що виступає в ролі іменника, тобто субстантивується, та сполученнями слів різного характеру.

Додатки бувають прямі і непрямі.

Прямий додаток виражається:

1) іменником, займенником, субстантивованими словами у З.в. без прийменника: Робоча бджола (що?) мед носить.

2) іменником, займенником, субстантивованими словами у Р.в. без прийменника:

а) якщо при присудку є заперечення: Соняшники чомусь не повертали (чого?) голів до сонця.

б)коли дія переходить на частину предмета: Вийшла дівчина із хати набрати (чого?) води з криниці.

в)якщо можлива форма паралельного відмінка: Оля купила (чого?) зошита.Оля купила (що?) зошит.

г)якщо іменник позначає неістоту і залежить від предикативного слова (можна, шкода, жаль) у безособовому реченні:Шкода стало (чого?) дерева.

Непрямий додаток- це іменник, вжитий у формах інших (А більше за все Микола боявся спокуси).

Непрямий додаток виражається:

1)непрямим відмінком іменника, займенника чи субстантивованого слова з прийменником чи без нього:

словом у знахідному відмінку з прийменником: Дмитро надіявся на добру звістку.

3)неозначеною формою дієслова:Олег навчив його писати.

4)синтаксично нерозкладним словосполученням та фразеологізмом: 1.Я сфотографував групу

Засоби вираження додатка зумовлені притаманним йому значенням предметності. Додаток, як і підмет, виражається іменником та субстантивованими словами і сполуками слів. Опорними словами є дієслова (побачити море, зустрітися з товаришем), іменники (слухання музики, радість за брата), прикметники (схильний до музики, уважний до людей), прислівники та слова категорії стану (йому весело, нам зрозуміло).


Поделиться статьей
Автор статьи
Анастасия
Анастасия
Задать вопрос
Эксперт
Представленная информация была полезной?
ДА
58.55%
НЕТ
41.45%
Проголосовало: 982

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram

ОБРАЗЦЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТУРНИРА ЧГК

Поделиться статьей

Поделиться статьей(Выдержка из Чемпионата Днепропетровской области по «Что? Где? Когда?» среди юношей (09.11.2008) Редакторы: Оксана Балазанова, Александр Чижов) [Указания ведущим:


Поделиться статьей

ЛИТЕЙНЫЕ ДЕФЕКТЫ

Поделиться статьей

Поделиться статьейЛитейные дефекты — понятие относительное. Строго говоря, де­фект отливки следует рассматривать лишь как отступление от заданных требований. Например, одни


Поделиться статьей

Введение. Псковская Судная грамота – крупнейший памятник феодального права эпохи феодальной раздробленности на Руси

Поделиться статьей

Поделиться статьей1. Псковская Судная грамота – крупнейший памятник феодального права эпохи феодальной раздробленности на Руси. Специфика периода феодальной раздробленности –


Поделиться статьей

Нравственные проблемы современной биологии

Поделиться статьей

Поделиться статьейЭтические проблемы современной науки являются чрезвычайно актуальными и значимыми. В связи с экспоненциальным ростом той силы, которая попадает в


Поделиться статьей

Семейство Первоцветные — Primulaceae

Поделиться статьей

Поделиться статьейВключает 30 родов, около 1000 видов. Распространение: горные и умеренные области Северного полушария . многие виды произрастают в горах


Поделиться статьей

Вопрос 1. Понятие цены, функции и виды. Порядок ценообразования

Поделиться статьей

Поделиться статьейЦенообразование является важнейшим рычагом экономического управления. Цена как экономическая категория отражает общественно необходимые затраты на производство и реализацию туристского


Поделиться статьей

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram
Заявка
на расчет