X-PDF

Оқу сабағының жоспары Зертханалық-тәжірибелік жұмыс ACL кіру тізімдері. Динамикалық NAT

Поделиться статьей

Оқу сабағының жоспары

Зертханалық-тәжірибелік жұмыс

ACLкіру тізімдері. Динамикалық NAT

 (сабақтақырыбы)

 

Модуль/пән атауы:Инфокоммуникациялық жүйелердің желілік құрылғыларын орнату процесінәкімшілендіру

Сабақтыңтүрі: білім, білік пен дағдыны жетілдіру сабағы

 

2. Мақсаты: Білім алушыларды ACL кіру тізімдері және динамикалық NAT таныстыру.Тапсырмалар орындау арқылы алған білімдерін жетілдіру

3. Міндеттері:

ACL кіру тізімдерін меңгеру

Динамикалық NAT меңгеру.

4. Критерийлер:

Динамикалық NAT желісін құрады

5. Құндылықты қалыптастыру: Ұқыптылыққа,сауаттылыққа ұжымдық еңбекке тәрбиелеу, инфокоммуникациялық жүйелердің желілікқұрылғыларын орнату процесін әкімшілендіру бойынша білім беру, кәсіптік бағдарберу.

6. Оқу-жаттығу процесінде білім алушылармеңгеретін күтілетін нәтижелер және (немесе) кәсіби дағдылар тізбесі:

ACL кіру тізімдерін құрады

7. Қажетті ресурстар:

1.     ДК

2.     Cisco Packet Tracer жүйесі

3.     НОУИНТУИТ | Лекция | Введение в программу Cisco Packet Tracer (intuit.ru)

 

8. Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру кезеңі

Білімгермен амандасу, түгендеу, сабаққа деген зейінінаудару. Сабақтың тәрбиелік мақсатын іске асыру. Білімгердің сабаққа даярлығынакөңіл бөлу.

Үй тапсырмасын тексеру

Сұрақтарға жауап беру.

1) Тұрақты ток қозғалтқыштары қайда қолданылады?

2) Қозғалтқыштардың атқаратын қызметі қандай?

Жаңа тапсырма мен жаттығуды орындауды зерттеу.

1. Жұмыс орындарын тексеру

2. Аудиторияның жұмысқа  даярлығын қадағалау

3. Тәжірибелік жұмыстың мақсаты мен тақырыбынхабарлау 

4. Тәжірибелік жұмыстың орындалуының ретін түсіндіру 

5. Тапсырманың орындалу шарттарымен таныстыру

6. Білімгерлердің тапсырмаға қатысты сұрақтары туыпжатса немесе қиыншылықтары болса оқытушы нұсқау береді.

7. Білімгерлердің сабақ барысында түсінбегенсұрақтарына жауап беру.

 

8.1. Білім берустандарты деңгейінде алынған білімді алғашқы қолдану (байқау жаттығуы)

1-тапсырма. Стандартты кіру тізімін жасау

Суретте екі ішкі желі көрсетілген: 192.168.0.0 және10.0.0.0.

Схема

Міндет қою

192.168.0.12 мекен – жайы бар PC1 серверіне кіругерұқсат беру қажет, ал 192.168.0.11 мекен-жайы бар PC0-тыйым салу

Біз бұл схеманы жинап, оны орнатамыз. PC0 және PC1параметрлерін өзіңіз жасаңыз.

Постановка

R0 Орнату

1841 маршрутизаторының 0/0 интерфейсін 192.168.0.1мекен-жайына орнатыңыз және келесі командаларды қосыңыз:

 

Router>en

Router#conf t

Router (config)#int fa0/0

Router (config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

Router (config-if)#no shut

Router (config-if)#exit

Маршрутизатордың екінші интерфейсі (0/1 порты)10.0.0.1 мекен-жайы бойынша конфигурацияланып, қосылады:

 

Router (config)#intfa0/1

Router (config-if)#ip addr 10.0.0.1  255.255.255.0

Router (config-if)#no shut

Серверді баптау

Конфигурирование

Желіні диагностикалау

ПК

Әр түрлі желілерден ДК байланысын тексеріңіз

 

8.2. Дағдыны қалыптастыру үшінстандартты жағдайда білімді қолдану (білім беру стандарты деңгейіндегіжаттығулар)

2-тапсырма. Қойылған мәселені шешу

Кіруге тыйым салу және рұқсат беру ережесі стандарттыкіру тізімдерін (ACL) қолдана отырып жасалады. Интерфейске кіру тізімі әліорнатылмаған (permit). Бірақ тізімді жасау керек, Рұқсат Етілмегендердіңбәріне тыйым салынадымеханизмі бірден жұмыс істейді. Сондықтан бірнәрсеге тыйым салудың қажеті жоқ (deny) – рұқсат етілгенін көрсетіңіз, алқалғандарына тыйым салу автоматты түрде түсініледі. ТапсырмаШарттары бойынша біз R0-да пакеттерді 192.168.0.12 түйінінен серверге өткізіпжіберуіміз керек

Создаем

Бұл ереже бағытқа байланысты интерфейске қолданылады(PC1 Fa0/0 портының жағында орналасқан) – сурет. 9.6. Бұл параметр кіру тізімі(1 нөмірі бар ереже) PC1-ден кіретін (in) бағыттағы fa0/0 интерфейсінде әрекететеді дегенді білдіреді.

Применяем

Компьютердің сервермен байланысын тексеріңіз

Представленная информация была полезной?
ДА
58.69%
НЕТ
41.31%
Проголосовало: 990

ACL қарастырайық

 

8.3 Шығармашылық жаттығулар –іскерлікті жаңа жағдайға ауыстыру (барлығы үшін емес)

3-тапсырма. Nat мекен-жайларынстатикалық тарату

Схема

Суретте 20.20.20.20 сыртқы мекен-жайы(fa0/1 Сыртқы интерфейсі) және 10.10.10.0 ішкі желісі (fa0/0 Ішкі интерфейсі)бар. NAT орнату керек. Мекенжайлар қазірдің өзінде тіркелген және желікөтерілген (жұмыс істейтін) деп болжанады.

R0 қосамыз access-list, әдетте барлық(any) шешеміз

Біз барлық трафикті, яғни кез-келген IPмекенжайын шешеміз

Составляем 

Трансляция ережесін жасаңыз

Енді біз таратылымды интерфейстергеорнатамыз (ішкі inside, сыртқы – outside), яғни R0 үшін ішкі және сыртқыпорттарды көрсетеміз

Для

Біз Ғаламдық конфигурация режимінен шығып,маршрутизатордың параметрлерін жад микросхемасына жазамыз

Сохраняем

Біз желінің жұмысын тексереміз(Natкестесінің күйін қарау)

Провайдердің PC0-мен пингвині және PC1және сервер сөйлесе алатынына көз жеткізіңіз

Из

NAT кестесінің күйін көру үшін, пингпенбір уақытта Router#sh IP nat translations пәрменін пайдаланыңыз (Мен пингті10.10.10.1 машинасынан, яғни PC1-ден 20.20.21 мекен-жайына, яғни S0-де іскеқостым)

Вовремя

Симуляция режимінде сәтті маршруттауға көзжеткіземіз

Связь

 

8.4. Сабақты қорытындылау. (Білімгерлердің орындаған жұмыстарын тексеру және бағалау)

8.5. Сабақбойынша рефлексия. Бүгінгі сабақты қорытындылайкеле, сабаққа деген өз күңіл күйімізді білдірейік

 

8.6. Үйтапсырмасы:

Атқарылғанжұмыс туралы есеп беру.

ACLкіру тізімдері бойынша тест тапсыру

https://intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29215

 

Бағалау

Тапсырма№

Дескрипторлар

Тапсырманы орындау үшін баллдар

1-тапсырма. Стандартты кіру тізімін жасау

Суретте берілген сұлбаны жинайды

10

Сұлбаға міндет қояды

10

R0 конфигурациялайды

10

Серверді баптап, желіні диагностикалайды

5

2-тапсырма. Қойылған мәселені шешу

R0-да пакеттерді 192.168.0.12 түйінінен серверге өткізеді

15

Компьютердің сервермен байланысын тексереді

10

3-тапсырма. NAT мекен-жайларын статикалық тарату

Суретте берілген сұлбаны жинайды

15

NAT орнатады

10

R0-ға access-list қосып, трансляция ережесін жасайды

 

10

Жұмыс нәтижелерін тексереді

5

                       

Бағалаушкаласы

 

0-49 балл – баға «2»

50-69 балл – баға «3»

70-89 балл – баға «4»

90-100 балл – баға «5»

 

 

 


Поделиться статьей
Автор статьи
Анастасия
Анастасия
Задать вопрос
Эксперт
Представленная информация была полезной?
ДА
58.69%
НЕТ
41.31%
Проголосовало: 990

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram

ОБРАЗЦЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТУРНИРА ЧГК

Поделиться статьей

Поделиться статьей(Выдержка из Чемпионата Днепропетровской области по «Что? Где? Когда?» среди юношей (09.11.2008) Редакторы: Оксана Балазанова, Александр Чижов) [Указания ведущим:


Поделиться статьей

ЛИТЕЙНЫЕ ДЕФЕКТЫ

Поделиться статьей

Поделиться статьейЛитейные дефекты — понятие относительное. Строго говоря, де­фект отливки следует рассматривать лишь как отступление от заданных требований. Например, одни


Поделиться статьей

Введение. Псковская Судная грамота – крупнейший памятник феодального права эпохи феодальной раздробленности на Руси

Поделиться статьей

Поделиться статьей1. Псковская Судная грамота – крупнейший памятник феодального права эпохи феодальной раздробленности на Руси. Специфика периода феодальной раздробленности –


Поделиться статьей

Нравственные проблемы современной биологии

Поделиться статьей

Поделиться статьейЭтические проблемы современной науки являются чрезвычайно актуальными и значимыми. В связи с экспоненциальным ростом той силы, которая попадает в


Поделиться статьей

Семейство Первоцветные — Primulaceae

Поделиться статьей

Поделиться статьейВключает 30 родов, около 1000 видов. Распространение: горные и умеренные области Северного полушария . многие виды произрастают в горах


Поделиться статьей

Вопрос 1. Понятие цены, функции и виды. Порядок ценообразования

Поделиться статьей

Поделиться статьейЦенообразование является важнейшим рычагом экономического управления. Цена как экономическая категория отражает общественно необходимые затраты на производство и реализацию туристского


Поделиться статьей

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram
Заявка
на расчет