X-PDF

Саннарны гомумиләштереп кабатлау ( 6 класс)

Поделиться статьей

Тема:        Саннарны гомумиләштереп кабатлау.

(Дәрес — квест)

                                     (VI класс)

 

Максат: 1. Белем бирү: саннар турындагыбелемнәрне: төркемчәләрен, ясалышын,     язылышын  гомумиләштереп ныгыту.

                  2. Фикерләү сәләтен үстерү: балаларныңбәйләнешле сөйләм телен, саннарны сөйләмдә дөрес куллану күнекмәләрен ныгыту, фикерләүсәләтен   үстерү.

                  3. Тәрбияви: туган телебезгә мәхәб­бәттәрбияләү, бер — берсенә ихтирамлылык, игътибарлылык тәрбияләү.

Планлаштырылган нәтиҗәләр:

1. Предмет нәтиҗәләре: 1.Саннарны, сан төркемчәләренсөйләмдә дөрес куллана белү

2.Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: укучыларда телне өйрәнүгәкызыксыну уяту. Иҗади эшчәнлеккә омтылыш булдыру.

3.Метапредмет нәтиҗәләр:

— регулятив: дәрестә өйрәнелгән материалның фәннеөйрәнүдәге, тормыштагы әһәмиятен ачыклау.

— танып-белү: сан төшенчәсенә кагылышлы мәгълүматны табуһәм анализлау аша аны бәяләү, гомуми нәтиҗәне чыгару.

— коммуникатив: класс белән эшләгәндә классташлар фикеренисәпкә алып эш итү, күршең белән хезмәттәшлек итү, төркемнәрдә эшләгәндә, төрлемисаллар белән үз фикереңне дәлилләү, әсәрнең төп фикерен табу һәмформалаштыру.

 

 Җиһазлау:  компьютер,мультимедиа проекторы, карточкалар

Дәрес төре:    Белемнәрнекамилләштерү, ны­гыту.

 

 

 

 

 

 

 


Поделиться статьей

Электроэнергетика 9 класс презентация

Поделиться статьей

Поделиться статьей Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд Электроэнергетика 2 слайд ТЭС Основное сырье: Уголь, газ, мазут, сланцевый газ


Поделиться статьей

Разговоры о важном

Поделиться статьей

Поделиться статьей Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд 2 слайд «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) программа физкультурной


Поделиться статьей

Электроэнергетика 9 класс презентация

Поделиться статьей

Поделиться статьей Описание презентации по отдельным слайдам: 1 слайд Электроэнергетика 2 слайд ТЭС Основное сырье: Уголь, газ, мазут, сланцевый газ


Поделиться статьей